Kí Sự Chế Tác


15 Jul 23

comments

Máy tính dạng lập phương cho Invis K's

  • Đây CUBE, CUBE được làm theo đơn đặt hàng của bạn Invis K. Bạn muốn kiểu máy như khối Tesseract tràn đầy năng lượng. Nhiều ánh sáng nhất có thể. Dây kết nối ra ngoài phải được giấu kĩ, tất cả phải chuyển xuống góc dưới phía đằng sau. Chân đế phải là nguyên khối có đèn.😅

    Cấu hình:

    -Intel Core i9-13900KS.

    Nhìn có vẻ đơn giản vậy chứ con nay ăn hành ngập mặt. Nội lỗ tiền vẽ với tự thay mấy cái không vừa ý đã bay mất con Fold 5.😅


    Comments