Kí Sự Chế Tác


31 Jan 24

comments

ROG Maximus Z790 Formula + BLOCK NƯỚC GIẤU ỐNG SIÊU GẤU

  • Block nước giấu ống đỉnh cao, thiết kế riêng để hoạt động với hệ thống tản nhiệt VRM ASUS HybridChill trên bo mạch chủ ROG Maximus Z790 Formula.


    Comments