Kí Sự Chế Tác


10 Dec 21

comments

Dựng máy: ROG Z11 Vàng Đen

  • Dựng theo yêu cầu với toàn bộ linh kiện đều từ dòng sản phẩm Asus ROG

    ASUS ROG Thor 850W Độ màn hình rời https://youtu.be/0My724SYOmw

    Asus ROG Ryujin II Độ ống cứng https://youtu.be/XhZxBZuOZuw


    Comments