Kí Sự Chế Tác


15 Oct 21

comments

Whitelicious | Máy tính nhỏ gọn tông trắng Meshlicious SFF

  • Dựng trong thời gian cách ly xã hội vì COVID (lần thứ 2 tại Việt Nam).

    Sử dụng các sản phẩm Gigabyte Vision D tông trắng với case Meshlicious Tản nhiệt nước cho card màn hình độ riêng, đế case độ CNC. Mẫu ảnh: Ms. Bảo Ngọc


    Comments