Kí Sự Chế Tác


29 Nov 22

comments

[TIỂU CẢNH x PC] Máy tính: Phòng thí nghiệm Velociraptor

  • Máy tính khủng long Raptor được dựng nhân dịp sự kiện ra mắt bộ vi xử lí Intel thế hệ thứ 13 (Raptor-lake) vào ngày 18 tháng 11, 2022. Chúng tôi hoàn thành bộ máy chỉ vài ngày trước khi diễn ra buổi ra mắt.

    Cấu hình máy:

    Tản nhiệt nước từ Corsair và Bitspower.


    Comments