Kí Sự Chế Tác


30 Dec 20

comments

Dựng máy: ROG x Touliver - SpaceSpeakers Z11

  • Modding Cafe thực bộ máy SpaceSpeakers Z11 cho nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Hoàng Touliver. Được sự tài trợ của nhãn hàng Asus và Western Digital, hệ thống máy tính cao cấp sử dụng những linh kiện từ dòng sản phẩm ROG và WD_Black sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu soạn nhạc và xử lí âm thanh của Touliver.


    Comments