Kí Sự Chế Tác


15 Jul 23

comments

Dàn khoan không gian - Máy tính trưng bày tại Computex 2023

  • Tổng hợp lại quá trình xây dựng bộ máy để trưng bày cho hãng G.Skill tại Computex 2023 diễn ra tại Đài Loan.


    Comments