Kí Sự Chế Tác


22 Dec 23

comments

ROG Matrix RTX4090 Chuyển đổi ống cứng

  • Độ lại tản nhiệt nước của card ROG Matrix 4090 để sử dụng chung với hệ thống nước dùng ống cứng. Chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ qua địa chỉ: moddingcafetv@gmail.com


    Comments