Kí Sự Chế Tác


04 Feb 21

comments

Tản nhiệt nước PS5

  • Tản nhiệt nước độ đầu tiên trên thế giới cho PS5. Đây là phiên bản đầu tiên, những phiên bản cải tiến hơn sẽ tiếp tục được ra mắt sau.


    Comments