Kí Sự Chế Tác


16 Mar 24

comments

MÁY TÍNH THỰC ĐỊA: Thùng máy tản nhiệt nước di động

  • Bộ máy tản nhiệt nước kết hợp hệ thống kiểm soát tự động hoá ctrlX CORE của Bosch Rexroth trong 1 thùng vali chống sốc chuyên dụng. Dùng block cpu StealthTubing ẩn đường ống nước để giúp case gọn đẹp an toàn di chuyển.


    Comments