Kí Sự Chế Tác


19 Nov 18

comments

GRF - Trạm dựng hình lưu động sử dụng GPU

  • GRF - Trạm dựng hình lưu động sử dụng GPU Chuyên dụng để dựng hình với các phần mềm Fstorm, Octane, Redshift,… trên hệ thống đa card đồ hoạ.

    Cấu hình:


    Comments