Kí Sự Chế Tác


11 Jan 19

comments

Phanteks Evolv X: Thế giới đa sắc RGB

  • Evolv X là một case rất tốt để làm nền tảng cho những bộ máy độ!

    Cấu hình:


    Comments