Kí Sự Chế Tác


12 May 21

comments

Dựng máy: Evolv X tản nhiệt nước

  • Một bộ máy tản nhiệt nước tối giản cho vị khách hàng, giữa những sản phẩm điên rồ đang được chế tạo tại xưởng, như là bộ tản nước cho máy PS5.


    Comments