Kí Sự Chế Tác


25 Apr 24

comments

Thùng máy Corsair 6500X gắn cpu block Stealth Tubing: Phiên bản Khuyết Bạch

  • Thực ra là Modding PC vẫn có làm máy bộ nha các bạn, trong trường hợp các bạn định ráp máy.


    Comments