Kí Sự Chế Tác


13 Jan 20

comments

Dựng máy: InWin A1 Plus - Cảm hứng từ nhóm nhạc Black & Pink

  • Một bộ máy ITX dựng theo yêu cầu từ fan gộc của Blackpink.

    Specs:


    Comments