Kí Sự Chế Tác


14 Dec 22

comments

Ryzen 7950x và card đồ hoạ 6900XT Scratch-build: Sức mạnh ngầm

  • Xây dựng cấu hình AMD mạnh nhất bên trong 1 diện mạo kín đáo không phô trương.

    Featured components:


    Comments